Тунелна сушилна за сушене на плодове и зеленчуци

Тунелна сушилна тип “КР”:

 • Производителност по сини сливи
 • Сурови плодове: 6000÷9000кг/24часа
 • Сушен продукт: 1600÷2400 кг/24часа
 • Отоплителния тунел е над сушилния
 • Директно загряване на въздуха
 • Отопление: газова горелка – 70 нм3/ч метан, може да бъде и пропан бутан
 • Електрическа мощност – 20kW
 • Строителни елементи – термопанели
 • Габ. размери:
  • дължина – 14000мм
  • височина – 3600мм
  • ширина – 2200мм
 • Комплектовка:
  • ел. табло
  • колички – 14бр.
  • леси дървени – 350бр.
  • лебедка за изтегляне на количките – 1бр.

Галерия