Тарари

Тарарът служи за почистване на зърнени култури от вредни примеси, различаващи се от основната култура по дебелина, ширина и аеродинамични свойства. Може да се използва и като отсевна машина в силозите, механизираните зърноплощадки, мелниците и др.

Конструкцията позволява двукратно отделяне на примесите от продукта – на входа и на изхода. Чрез смяна на ситата ( размера на отворите ) може да се използва за различни продукти – пшеница, царевица, ечемик.

За различните култури размера на отворите на ситата е различен

При смяна вида на културите е необходимо да се подменят и ситата.Вида се подбира съгласно таблица.

Машината има съвременен дизайн, малки габарити, обезопасена е добре и лесно се обслужва.

Габаритни размери ТАРАР – АСПИРАТОР  П=3т/час ТАРАР – АСПИРАТОР  П=5т/час
височина ~ 1450мм ~ 1450мм
дължина ~ 1320мм ~ 1320мм
ширина ~ 1070мм ~ 1530мм

Галерия