Инсталации за производство на боза с автоклав

Фирмата предлага четири типа инсталации за производство на боза. Първият тип включва: автоклав на самостоятелни крака; охладител, пасирмашина и озахарител на обща стойка; ел. табло;  тръбна разводка и ел. инсталация. Следващите три типа включват: автоклав, охладител, пасирмашина, помпа, буферна вана, озахарител, обслужващи площадки, ел.табло, тръбна разводка и ел.инсталащия. Всички апарати са със самостоятелна носеща конструкция.

Разфасоването е ръчно или с машина на клиента.

Производителност л/варка 200 450 1000 1500
л/ден (8ч.) 600 1350 3000 4500
Обем на автоклава л 50 100 300 500
Обем на охладителя л 200 550 1000 1700
Обем на озахарителя л 200 550 1000 1700
Необходима площ м² 12 25 30 40
Височина на помещение м 3,2 3,0 3,5 3,5
Инсталирана мощност kW 15 20 50 65

Галерия