Оборудване

Предмет на дейността на дружеството е производството на машини и нестандартно оборудване в хранително-вкусовата, консервната и маслодобивната  промишленост. Предприятието работи в няколко основни направления :

  • Машини за консервната промишленост – автоклави за стерилизация, машини за миене, бланширане, изваряване на продуктите, пекачи, белачи, транспортъори, смесители, кошове, сортировачи, подсушители, пържилни вани;
  • Машини за сушене (тунелни сушилни);
  • Машини за маслодобивната промишленост  фабрики за олио и биодизел: агрегати за белене на слънчоглед, пекачи, шнекове, елеватори, редлери, хидрататор-неутрализатори, дезодоратори, охладители, вакуум сушене и избелване; добив и рафиниране на етерични масла;
  • Инсталации за производство на боза, халва , локум, кетчуп, майонеза;
  • Топлообменни апарати и съоръжения;
  • Нестандартно оборудване.

Машините и линиите, произвеждани от фирмата отговарят на съответните продуктови стандарти по БДС и са с гаранционен срок една година. Предприятието осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз на произвежданите машини.