Екип

Стратегическите решения за развитие на предприятието се вземат на общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Оперативното ръководство на предприятието се осъществява от изпълнителния директор Николай Киряков, машинен инженер, научен сътрудник II степен със специализация по „Организация и управление на машинното производство “. Управителният състав включва опитни специалисти – инженери и икономисти. Конструктивният отдел на предприятието се състои от инженери, които разработват машините произвеждани във фирмата.Всички работещи във фирмата са на високо образователно и квалификационно равнище с дългогодишен стаж. Доказателство за това е практическата липса на текучество.