За нас

Индивидуални проекти

Високо качество

Сигурност и надеждност

Конкурентни цени

„ПРИМ“ АД развива дейност в сферата на машиностроенето за хранителната и питейна промишленост. Фирмата е регистрирана през 1991г. като правоприемник на Технологичния институт по химическо машиностроене в Хасково. Създаден през 1981 като държавно предприятие, 1991г. институтът е преобразуван в еднолично дружество с ограничена отговорност, а през 1995г. – в еднолично акционерно дружество. Дружеството е със 100% частен капитал – акционери са 35 физически лица и холдинг “Сигурност”.

Общото и оперативно управление на „ПРИМ“ АД се осъществява от част от основните акционери. Това е гаранция за висока степен на заинтересованост на управляващия екип, осъществяващ стратегическото и оперативно ръководство, насочено към развитието и просперирането на „ПРИМ“ АД.

Високо качество, конкурентни цени, надеждност, качествени компоненти и материали отличават нашите машини и гарантират една надеждна експлоатация. Доказателство за това са множеството инсталирани машини и съоръжения които от десетилетия работят в непрекъснат режим.

Фирмата е учредител и активен член на Сдружението на фирми за Хранително машиностроене в България „Хрантехмаш“